Pages Menu
Categories Menu

Schoolniveau NIO test


Over welke capaciteiten beschikt deze leerling? Welke vervolgopleiding sluit het beste aan bij de capaciteiten van mijn kind? Oneens met het schooladvies? 

De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) is een intelligentietest die aangeeft welk onderwijsniveau het beste bij een leerling past. Er zijn verschillende redenen waarom ouders of school een NIO test laten afnemen:

  • second opinion
  • bij twijfels over het schoolniveau van een leerling
  • de leerling heeft door omstandigheden niet deel kunnen nemen aan de eindtoets

In het kort

Voor leerlingen uit groep 8 of klas 1, 2, 3 van de middelbare school.

• second opinion
• bij twijfels over het schoolniveau
• vaststellen van het schoolniveau 
• voor de toelating tot een gymnasium

Inclusief: intake, individuele afname, testobservatie, rapportage, adviesgesprek.

Kosten: € 290,- 

Het onderzoek


Om het schoolniveau te bepalen maakt DOpp Amsterdam gebruik van de NIO. De NIO geeft een beeld van de leerbaarheid van de leerling, ofwel wat de leerling in huis heeft. De test wordt afgenomen bij leerlingen uit groep 8 en uit klas 1, 2 en 3 van de middelbare school en duurt ongeveer 2 tot 2,5 uur.

DOpp Amsterdam kiest er nadrukkelijk voor om de NIO individueel af te nemen, zodat er kan worden afgestemd op de leerling en de leerling minder snel afgeleid wordt. Tijdens de testafname wordt de leerling geobserveerd om zo aanvullende informatie te verkrijgen over motivatie, taakaanpak en werktempo. 

DOpp Amsterdam adviseert om aanvullend onderzoek te doen, om een goede uitspraak te doen over welk onderwijsniveau het best bij de leerling past. Aanvullend onderzoek richt zich op motivatie, zelfbeeld, faalangst en de wensen van de leerling.

Hoe werkt het


Het kind kan door zowel ouders als school aangemeld worden voor een NIO test.

Na aanmelding wordt er een onderzoeksmoment ingepland. Als het kan wordt deze op de ochtend ingepland, zodat het kind genoeg energie heeft. De afname duurt ongeveer 2 uur.

Na het onderzoek worden de gegevens verwerkt in een onderzoeksrapport. In het adviesgesprek worden de resultaten toegelicht. Het streven is om het adviesgesprek binnen 2 weken na het onderzoek te laten plaatsvinden. In overleg met ouders wordt bepaald of de resultaten worden besproken met school. 

Hier onder een informatief filmpje over de NIO.

Tarieven

De kosten voor een (individuele) NIO test zijn € 290,-.

Dit bestaat uit een individuele afname, testobservatie, onderzoeksrapport en adviesgesprek.