Schoolbegeleiding


Vanaf de zomer van 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingevoerd. Scholen hebben een zorgplicht, waardoor zij verantwoordelijk zijn voor het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen. Door deze wet wordt er nog meer van docenten verwacht. Zo worden de klassen steeds groter en moeten de docenten om kunnen gaan met leerlingen met uiteenlopende problemen en onderwijsbehoeften. 

DOpp biedt ondersteuning aan docenten en intern begeleiders die behoefte hebben aan:

  • Inzicht in het eigen handelen in de klas
  • Ondersteuning bij het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van de leerling
  • Praktische tips om af te stemmen op de onderwijsbehoeften van een leerling
  • Praktische tips voor positief leidinggeven en voor orde en rust in de klas
  • Achtergrondinformatie over stoornissen of de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen
  • Op maat gemaakte handelingsadviezen
  • Ondersteuning bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief of handelingsplannen
  • Schooladvies

Scholen en docenten kunnen bij DOpp Amsterdam terecht voor advies, begeleiding en onderzoek. Daarnaast biedt DOpp het traject Marte Meo aan, een videobegeleidingsmethodiek die zich richt op ontwikkelingsondersteuning. Voor meer informatie klik hier.

De kosten voor schoolbegeleiding zijn € 75,- per uur.

Marte Meo is een videobegeleidingsmethodiek. Voor meer informatie klik hier.

Neem voor vragen vrijblijvend contact op! DOpp denkt graag met u mee over een passend begeleidingstraject.