Behandeling

 
Tijdens het kennismakingsgesprek en/of na psychologisch onderzoek, kan besloten worden dat behandeling gewenst is. Welke behandeling wordt ingezet hangt af van de hulpvraag en de behoeften van het kind. DOpp biedt verschillende mogelijkheden voor begeleiding, behandeling of training. 

De behandeling kan bestaan uit: 

  • psycho-educatie
  • elementen uit de cognitieve gedragstherapie
  • oplossingsgerichte gesprekken
  • het trainen van bepaalde vaardigheden (klik hier)
  • het traject Marte Meo (zie hieronder)
  • Brain Blocks (zie hieronder)

Het algemene doel van behandeling is dat het kind zich gehoord voelt, het beter leert omgaan met de ervaren problemen en zijn/haar sterke kanten ontdekt.

In het kort

Voor leerlingen van 6-18 jaar.

Behandeling kan bestaan uit:
• psycho-educatie
• individuele behandeling
• trainingen 
• Marte Meo of Brain Blocks

Behandeling wordt afgestemd op de hulpvraag en de behoeften van het kind.

Kosten: vanaf € 75,- per uur 

Brain Blocks behandeling DOpp Amsterdam

BRAIN BLOCKS

Brain Blocks is een toolbox om met leerlingen en de mensen in hun omgeving (ouders, docenten) te kunnen praten over autisme. Het is een communicatiemiddel om te komen tot één beeld en één taal en wordt bij leerlingen vanaf 8 jaar ingezet. Brain Blocks kan ook ingezet worden om AD(H)D inzichtelijk te maken.

Brain Blocks werkt ondersteunend aan het bewustwordings- en acceptatieproces. Aan de hand van twee gezichten, blokjes, ballen en magneten wordt inzichtelijk gemaakt hoe het brein van iemand met autisme werkt in vergelijking met dat van iemand zonder autisme.

Het doel van Brain Blocks is dat het kind weet wat de stoornis inhoud en hoe het daar mee om kan gaan. Het kind leert zijn/haar sterke kanten optimaal in te zetten en om te gaan met de zwakke kanten.

Afhankelijk van de hulpvraag en de thema’s wordt bepaald hoeveel sessies er nodig zijn. De kosten voor Brain Blocks zijn € 75,- euro per uur.
Voor meer informatie: klik hier.

Marte Meo behandeling DOpp Amsterdam

MARTE MEO

Marte Meo (Latijn voor ‘op eigen kracht’) is een activerende beeldbegeleidingsmethodiek die zich richt op ontwikkelingsondersteuning, in plaats van op problemen. Deze methode is zowel inzetbaar in de thuissituatie als in de klas.

Thuis of in de klas worden korte opnames gemaakt, waarna de begeleider specifiek op zoek gaat naar opbouwende beelden. Deze beelden worden met ouders, de docent of de leerling terug gekeken. Aan de hand van de geselecteerde fragmenten leren ouders, de docent of de leerling de boodschap achter bepaald gedrag (van de leerling) zien. 

Hierna wordt een ontwikkelingsdiagnose opgesteld, waarin staat wat de leerling al kan en welke vaardigheden hij/zij nog kan leren. Daarnaast wordt met ouders, de docent of leerling besproken aan welke werkpunten hij/zij gaat werken. Hierdoor kan een positieve gedragsverandering gerealiseerd worden.

De kosten voor een Marte Meo traject zijn € 250,-.
Voor meer informatie over het traject: klik hier.