Behandeling

Psychologische behandelingBij DOpp Amsterdam kunnen kinderen en hun ouders terecht voor psychologische behandeling. Kinderen kunnen hulp krijgen bij verschillende problemen. Bijvoorbeeld bij angst, onzekerheid, snel boos en gefrustreerd worden, moeite met concentreren, leerproblemen, gepest worden, neerslachtigheid of wanneer ouders gescheiden zijn.

Vaak wordt er eerst een psychologisch onderzoek gedaan, voordat er gestart wordt met behandeling. Maar het kan ook zo zijn dat ouders en kinderen een gerichte hulpvraag hebben, waardoor we meteen kunnen starten met behandeling.

Welke psychologische behandeling wordt ingezet, hangt af van de hulpvraag en de behoeften van het kind. De behandelingen zijn wetenschappelijk onderbouwd.

Vormen van behandeling:

  • psycho-educatie
  • elementen uit de cognitieve gedragstherapie
  • oplossingsgerichte gesprekken
  • het trainen van bepaalde vaardigheden (klik hier)
  • opvoedondersteuning en oudergesprekken

Het algemene doel van behandeling is dat het kind zich gehoord voelt, het leert omgaan met de ervaren problemen en zijn/haar sterke kanten ontdekt.

De behandeling vindt plaats in de praktijk aan huis in Amsterdam, door kinderpsycholoog Annick Gathier.
De kosten bedragen € 90,- per uur (50 min directe tijd, 10 min indirecte tijd).