Training Zelf Plannen bij AD(H)D

Kinderen met AD(H)D hebben vaak moeite met het plannen en organiseren van huiswerk of andere taken. Ze zijn afgeleid gedurende de les, vergeten hun huiswerk in de agenda op te schrijven of beginnen te laat met leren. Het ontbreekt hen nog wel eens aan goede planningsvaardigheden waardoor er lagere schoolresultaten worden gehaald.

De training 'Zelf Plannen' is een effectieve methode om leerlingen met AD(H)D planningsvaardigheden aan te leren. Het is een praktische training, gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en is uniek vanwege het motiverende karakter en de rol van ouders.

Training-Zelf-Plannen-bij-ADHD-DOpp-Amsterdam

"Betere planningsvaardigheden en gemotiveerd aan het werk"

Voor wie

De training 'Zelf Plannen' is bedoeld voor kinderen van 12 tot 16 jaar met AD(H)D of voor zij die veel moeite hebben met het plannen en organiseren van huiswerk. Ook voor ouders kan deze training nuttig zijn, aangezien zij in de twee oudersessies leren hun kind op een positieve manier te ondersteunen bij het plannen van taken en een beloningssysteem leren te gebruiken.

Een voorwaarde voor deelname aan de training is dat zowel het kind als de ouders gemotiveerd zijn. 

Inhoud training

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van het werkboek 'Zelf Plannen' waarin verschillende doelen zijn opgenomen. Voorbeelden van doelen waar aan gewerkt wordt zijn:

  • Het kind weet wat de invloed van AD(H)D is
  • Het kind stelt zichzelf doelen en bereikt deze
  • Het kind kan taken plannen en organiseren
  • Het kind kan zich beter concentreren
  • Het kind neemt zijn/haar medicatie op tijd in (indien van toepassing)

Ouders leren hun kind te begeleiden bij het organiseren en plannen van huiswerk en een beloningssysteem te gebruiken.