Onderzoek

DOpp Amsterdam biedt de mogelijkheid om uw kind of leerling te onderzoeken. Met een psychologisch onderzoek kan inzicht verkregen worden in de ontwikkeling en het functioneren van het kind. Aan de hand van de resultaten uit het onderzoek kunnen er handelingsadviezen worden gegeven en/of kan er een passend begeleidingstraject worden gestart. Op deze pagina vindt u een overzicht van het onderzoeksaanbod.

Intelligentietest

Voor leerlingen van 6-16 jaar.

Geeft antwoord op vragen als:
   • presteert mijn kind onder de maat?
   • is mijn kind hoogbegaafd? 
   • wordt mijn kind overschat? 
   • waardoor worden de
      gedragsproblemen veroorzaakt?

Inclusief: intake, afname, testobservatie, rapportage, handelingsadviezen en adviesgesprek.

Onderzoek kan binnen een week na aanmelding plaatsvinden.

Kosten: €450,-

Concentratie

Voor leerlingen van 7-16 jaar.

Wanneer uw kind:
   • snel is afgeleid
   • vaak onnodige fouten maakt 
   • moeite heeft instructies op te volgen 
   • vergeetachtig is

Geen standaard onderzoekspakket, maar onderzoek dat aansluit bij de hulpvraag!

Onderzoek kan binnen een week na aanmelding plaats vinden.

Kosten: € 80,- per uur

Sociaal-emotioneel

Voor leerlingen van 6-18 jaar.

Wanneer uw kind bijvoorbeeld:
   • niet lekker in zijn/haar vel zit
   • gespannen is voor toetsen
   • moeite met emotieregulatie
   • moeite heeft met contact maken

Geen standaard onderzoekspakket, maar
onderzoek dat aansluit bij de hulpvraag! 

Onderzoek kan binnen een week na aanmelding plaatsvinden.

Kosten: € 80,- per uur

Schoolniveau (NIO)

Voor leerlingen uit groep 8 of de 1e, 2e en 3e 

Zinvol in de volgende situaties:
• vaststellen van het schoolniveau 
• als second opinion
• toelating tot een gymnasium
• bij twijfels over het schoolniveau 

De test wordt individueel afgenomen.

Inclusief: intake, individuele afname, rapportage, telefonisch adviesgesprek. 

Kosten: € 290,-