Onderzoek

Bij DOpp Amsterdam kan uw kind of leerling terecht voor een psychologisch onderzoek. Met een psychologisch onderzoek kan inzicht verkregen worden in de ontwikkeling en het functioneren van het kind. Aan de hand van de resultaten kunnen er handelingsadviezen worden gegeven of een passend begeleidingstraject gestart worden.
Op deze pagina vindt u een overzicht van het onderzoeksaanbod.

Intelligentietest


Geeft antwoord op vragen als:
• presteert mijn kind onder de maat?
• is mijn kind hoogbegaafd?
• wordt mijn kind overschat?
• wat zijn de sterke/minder sterke kanten?

> meer info...

Onderzoek Concentratie


Wanneer uw kind:
• snel is afgeleid
• vaak onnodige fouten maakt
• moeite heeft instructies op te volgen
• vergeetachtig is

> meer info...

Sociaal-emotioneel onderzoek


Wanneer uw kind:
• niet lekker in zijn/haar vel zit
• gespannen is voor toetsen
• moeite heeft met emotieregulatie
• moeite heeft met contact maken

> meer info...

Schoolniveau (NIO)


Zinvol in de volgende situaties:
• vaststellen van het schoolniveau
• als second opinion
• toelating tot een gymnasium
• bij twijfels over het schoolniveau

> meer info...