Faalangsttraining

Veel leerlingen ervaren spanningen wanneer zij moeten presteren. Een beetje spanning is helemaal niet erg, aangezien je daardoor vaak beter je best doet. Maar wanneer deze spanningen te groot worden en ze in de weg zitten, spreekt men van faalangst.

Er zijn drie vormen van faalangst. Cognitieve faalangst is de angst dat je slechte leerprestaties laat zien en bang bent voor een negatieve beoordeling van ouders of de leerkracht. Sociale faalangst is de angst om afgewezen te worden door bijvoorbeeld vrienden, familie of klasgenoten. Motorische faalangst is de angst om fouten te maken bij het uitvoeren van lichamelijke bewegingen. Deze drie vormen kunnen tegelijkertijd voor komen.

De faalangsttraining van DOpp is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en is er op gericht om de gedachten van het kind te veranderen en het gedrag en gevoel positief te beïnvloeden, waardoor de faalangst zal afnemen.

Faalangsttraining Amsterdam - Cognitieve Gedragstherapie

"Een training waarmee je je angst de baas wordt"

De faalangsttraining is een op maat gemaakte training. Gedurende de training wordt bekeken hoe het kind zich ontwikkelt en er zal bekeken worden hoeveel sessies er nodig zijn. Tijdens de training wordt er aan de volgende (sub)doelen gewerkt:

  • wat is faalangst?
  • herkennen van faalangstsignalen
  • ontspanningsoefeningen
  • herkennen en benoemen van emoties
  • leren invloed te krijgen op eigen gedachtegang

De faalangsttraining kan op ieder moment gestart worden.

Voor wie

De faalangsttraining is bedoeld voor leerlingen van 8 tot 18 jaar die zich onzeker voelen, bang zijn om fouten te maken, blokkades (black-outs) krijgen tijdens toetsen, gespannen zijn tijdens een prestatie en denken dat ze weinig goed kunnen doen. Deze kinderen leggen de lat vaak hoog voor zichzelf, waardoor ze het zichzelf extra moeilijk maken.

Wanneer er een vermoeden bestaat van faalangst, wordt er eerst onderzocht of en in welke mate er sprake is van faalangst.

Hoe werkt het

Na aanmelding wordt er een telefonisch intakegesprek met de ouder(s) ingepland. Vervolgens wordt een onderzoeksessie ingepland om te kijken of en in welke mate er sprake is van faalangst. De resultaten en het advies worden verwerkt in een verslag.

De training wordt zowel individueel als in groepsverband gegeven en vindt plaats in de rustige praktijk aan huis in Amsterdam. De training wordt gegeven door kinderpsycholoog Annick Gathier.