Schoolniveau NIO test

Over welke capaciteiten beschikt deze leerling? Welke vervolgopleiding sluit het beste aan bij de capaciteiten van mijn kind? Oneens met het schooladvies? 

De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) is een intelligentietest die aangeeft welk onderwijsniveau het beste bij een leerling past. Er zijn verschillende redenen waarom ouders of school een NIO test laten afnemen:

  • vaststellen van het schoolniveau
  • als second opinion
  • toelating tot een gymnasium
  • bij twijfels over het schoolniveau

Het onderzoek

Om het schoolniveau te bepalen maakt DOpp Amsterdam gebruik van de NIO. De NIO geeft een goed beeld van de leerbaarheid van de leerling, ofwel wat de leerling in huis heeft. De test wordt afgenomen bij leerlingen uit groep 8 en uit klas 1, 2 en 3 van de middelbare school en duurt ongeveer 2 tot 2,5 uur.

DOpp Amsterdam kiest er nadrukkelijk voor om de NIO individueel af te nemen, zodat er kan worden afgestemd op de leerling en de leerling minder snel afgeleid wordt. Tijdens de testafname wordt de leerling geobserveerd om zo aanvullende informatie te verkrijgen over taakaanpak en motivatie.

De kosten voor de NIO test bedragen € 300,-. Dit is inclusief onderzoek, rapportage en een telefonisch nagesprek.

Hoe werkt het

Het kind kan door zowel ouders als school aangemeld worden voor een NIO test. Na aanmelding wordt er een onderzoeksmoment ingepland. Als het kan wordt deze op de ochtend ingepland, zodat het kind genoeg energie heeft. De afname duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur.

Na het onderzoek worden de gegevens verwerkt in een onderzoeksrapport. Tijdens het telefonische adviesgesprek worden de resultaten toegelicht. Het streven is om de resultaten en het adviesgesprek binnen 1 week na onderzoek te laten plaatsvinden.