Bijles Amsterdam

Heeft uw kind moeite met een bepaald vak, zoals rekenen of natuurkunde? Dan kan de bijles van DOpp Amsterdam uitkomst bieden!

Leerlingen die regelmatig slechte cijfers halen krijgen vaak te maken met negatieve verwachtingen en ontwijken daarom hun huiswerk of letten in de les minder goed op. Hierdoor missen ze juist de oefening die ze zo hard nodig hebben!

De bijles van DOpp Amsterdam richt zich op het doorbreken van deze negatieve spiraal. De stof wordt in kleine stapjes doorgenomen, er wordt verdieping gegeven en er is veel aandacht voor oefening en herhaling.

Bijles Amsterdam

"Meer inzicht in een vak en meer vertrouwen in jezelf!"

Bijles voor basisschool leerlingen

Het komt regelmatig voor dat basisschoolleerlingen problemen hebben met spellingsregels, rekenen, automatiseren of begrijpend lezen. Wanneer extra ondersteuning op school niet voldoende blijkt, kan een kind worden aangemeld voor bijles taalrekenen en studievaardigheden.

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we waar het kind tegen aan loopt. De eerste keer wordt een diagnostisch reken- of taalonderzoek uitgevoerd om te bekijken wat het kind al kan en waar het moeite mee heeft. Er wordt een handelingsplan opgesteld met haalbare doelen. Hierdoor wordt de bijles zo optimaal mogelijk afgestemd. De kosten voor het onderzoek en het opstellen van het handelingsplan zijn € 75,-.

De bijles is individueel en duurt 1 uur. Van ieder kind wordt een digitaal logboek bijgehouden waarin de ontwikkeling van de leerling beschreven staat.
De kosten voor de bijles bedragen € 40,- per uur.

Bijles voor middelbare scholieren

DOpp Amsterdam biedt bijles aan middelbare scholieren (eerste t/m derde klas) die behoefte hebben aan extra uitleg, oefening en verdieping. Er wordt bijles gegeven in de volgende vakken: Nederlands, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie en biologie.

Na aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek plaats met ouders en de leerling. Er wordt besproken waar de leerling moeite mee heeft. Samen kijken we hoeveel uur per week we bijles inplannen. Bijlessen kunnen ook 'los' worden ingepland. Dit is handig wanneer de leerling voor een toetsweek meer uitleg of verdieping wil voor een bepaald vak. Alleen mogelijk op basis van beschikbaarheid!

De bijles is individueel en duurt minimaal 1,5 uur. Van elke leerling wordt een digitaal logboek bijgehouden waarin de ontwikkeling van de leerling beschreven staat.
De kosten bedragen € 40,- per uur.

Bijles Amsterdam - bijles Amsterdam centrum - bijles Amsterdam zuid - bijles Amsterdam west - bijles Amsterdam zuid