Bijles Amsterdam

Heeft uw kind moeite met een bepaald vak, zoals rekenen of natuurkunde? Dan kan de bijles van DOpp Amsterdam uitkomst bieden!

Leerlingen die regelmatig slechte cijfers halen krijgen vaak te maken met negatieve verwachtingen en ontwijken daarom hun huiswerk of letten in de les minder goed op. Hierdoor missen ze juist de oefening die ze zo hard nodig hebben!

De bijles van DOpp richt zich op het doorbreken van deze negatieve spiraal. We nemen de stof door, er is veel tijd voor uitleg, oefening en herhaling. Alleen dan kan de stof beklijven.

Bijles Amsterdam

"Meer inzicht in een vak en meer vertrouwen in jezelf!"

Bijles Amsterdam basisschool

Het komt regelmatig voor dat basisschoolleerlingen problemen hebben met spellingsregels, rekenen, automatiseren of begrijpend lezen. Wanneer extra ondersteuning op school niet voldoende blijkt, kan je je kind aanmelden voor bijles taalrekenen en studievaardigheden.

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we waar het kind tegen aan loopt. De eerste keer wordt een diagnostisch reken- of taalonderzoek uitgevoerd om te bekijken wat het kind al kan en waar het moeite mee heeft. Er wordt een handelingsplan opgesteld met haalbare doelen. Hierdoor worden de lessen zo optimaal mogelijk afgestemd. De kosten voor het onderzoek en het opstellen van het handelingsplan zijn € 85,-.

De bijles is individueel en duurt 1 uur. Van ieder kind wordt een digitaal logboek bijgehouden waarin de ontwikkeling van de leerling beschreven staat.
De kosten bedragen € 45,- per uur.

Sinds kort biedt DOpp ook duo bijlessen aan. Kinderen worden aan een maatje uit hetzelfde leerjaar gekoppeld die ook moeite met bijvoorbeeld rekenen, spelling of begrijpend lezen heeft. Geef bij de aanmelding aan of je hier interesse in hebt. Er wordt dan gekeken of er een match is en op welke dag en tijd de duo les kan plaatsvinden. Even effectief als individuele lessen, maar minder kosten.

De kosten voor een duo les zijn € 30,- per kind per uur.

Bijles Amsterdam middelbare school

DOpp Amsterdam biedt bijles aan middelbare scholieren (eerste t/m derde klas) die behoefte hebben aan extra uitleg, oefening en verdieping. Er wordt les gegeven in de volgende vakken: Nederlands, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie en biologie.

Na aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek plaats met ouders en de leerling. We bespreken waar de leerling moeite mee heeft en kijken hoeveel uur per week we lessen inplannen. Je kan de bijles ook 'los' inplannen. Dat is handig als de leerling voor een toetsweek meer uitleg of verdieping wil voor een bepaald vak en niet wekelijks hoeft te komen. Dit is alleen mogelijk op basis van beschikbaarheid!

De bijles is individueel en duurt minimaal 1,5 uur. Van iedere leerling wordt een digitaal logboek bijgehouden waarin de ontwikkeling van de leerling beschreven staat.
De kosten bedragen € 45,- per uur.

Bijles Amsterdam - bijles Amsterdam centrum - bijles Amsterdam zuid - bijles Amsterdam west - bijles Amsterdam zuid