Bijles

Heeft uw kind moeite met een bepaald vak, zoals rekenen of natuurkunde? Dan kan de bijles van DOpp Amsterdam uitkomst bieden!

Leerlingen die regelmatig slechte cijfers halen krijgen vaak te maken met negatieve verwachtingen en ontwijken daarom hun huiswerk of letten in de les minder goed op. Hierdoor missen ze juist de oefening die ze zo hard nodig hebben!

De bijles van DOpp Amsterdam richt zich op het doorbreken van deze negatieve spiraal. De stof wordt in kleine stapjes doorgenomen, er wordt verdieping gegeven en er is veel aandacht voor oefening en herhaling.

Meer inzicht in een vak en meer vertrouwen in jezelf!

Basisschoolleerlingen

Het komt regelmatig voor dat basisschoolleerlingen problemen hebben met spellingsregels, rekenen, automatiseren of begrijpend lezen. Wanneer extra ondersteuning op school niet voldoende blijkt, kan een leerling worden aangemeld voor bijles taalrekenen en studievaardigheden

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt besproken waar de leerling tegen aan loopt en hoe vaak en op welke dag de leerling komt voor bijles. De eerste keer dat de leerling komt vindt er een diagnostisch reken- of taalonderzoek plaats om te bekijken wat het kind al kan en waar het moeite mee heeft. Zo kan de bijles optimaal aansluiten en wordt een handelingsplan opgesteld met haalbare doelen. De kosten voor het onderzoek en het opstellen van het handelingsplan zijn € 75,-.

De bijles is individueel en duurt 1 uur. Van elke leerling wordt een digitaal logboek bijgehouden waarin de ontwikkeling van de leerling beschreven staat.
De kosten bedragen € 39,- per uur.

Middelbare scholieren

DOpp Amsterdam biedt bijles aan middelbare scholieren die behoefte hebben aan extra uitleg, oefening en verdieping. Er wordt bijles gegeven in de volgende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie, biologie, aardrijkskunde en geschiedenis.

Na aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek plaats met ouders en de leerling. Tijdens dit gesprek wordt besproken waar de leerling moeite mee heeft. Daarnaast wordt besproken hoeveel uur per week de leerling bijles wil en op welke dag deze wordt ingepland. Bijlessen kunnen ook vrij ingepland worden. Dit is handig wanneer de leerling voor een toetsweek meer uitleg of verdieping wil voor een bepaald vak. Alleen mogelijk op basis van beschikbaarheid, dus wees er snel bij!

De bijles is individueel en duurt minimaal 1,5 uur. Van elke leerling wordt een digitaal logboek bijgehouden waarin de ontwikkeling van de leerling beschreven staat.
De kosten bedragen € 40,- per uur.