Sociaal-emotioneel

Mijn kind of leerling zit niet lekker in zijn/haar vel, is gespannen voor toetsen, heeft een negatief zelfbeeld, is teruggetrokken, is niet weerbaar, wil niet naar school, heeft moeite met contact maken, heeft weinig zelfreflectie, heeft moeite met het omgaan met emoties, is bang om fouten te maken, is niet gemotiveerd, heeft faalangst.

Herkent u uw kind of leerling in bovenstaand stukje? Het kan zijn dat uw kind problemen heeft in zijn/haar sociaal-emotionele ontwikkeling. Onderzoek naar de persoonlijkheid van het kind kan meer duidelijkheid geven over de oorzaak en/of de gevolgen van de problemen.

Op basis van de resultaten uit het onderzoek, worden passende handelingsadviezen gegeven en wordt er al dan niet gestart met behandeling.

Onderzoek-sociaal-emotionele-ontwikkeling

Het onderzoek

Voor het sociaal-emotioneel onderzoek maakt DOpp gebruik van verschillende onderzoeksmiddelen, zoals:

  • Vragenlijsten (voor ouders, school en kind)
  • Tests en testobservatie
  • Schoolobservatie
  • Gesprek met ouders, school en/of kind

DOpp biedt geen standaard onderzoekspakketten aan. De reden hiervoor is dat elk kind uniek is en geen probleem hetzelfde. Ieder onderzoek wordt afgestemd op de specifieke hulpvraag. Hierdoor duurt het onderzoek nooit langer dan nodig is en betaalt u nooit te veel. Afhankelijk van de hulpvraag wordt/worden één of meerdere van bovengenoemde onderzoeksmiddelen ingezet.

Voorafgaand aan het onderzoek wordt uw kind zo veel mogelijk op zijn/haar gemak gesteld. Tijdens de testafname wordt uw kind geobserveerd om zo aanvullende informatie te verkrijgen over de taakaanpak en werkhouding.

Hoe werkt het

Het kind kan door zowel ouders als school aangemeld worden voor een sociaal-emotioneel onderzoek.

Allereerst vindt er een intakegesprek plaats met de ouders. Tijdens dit gesprek bespreken we de hulpvragen en plannen we een afspraak in voor het onderzoek en worden eventueel vragenlijsten meegegeven.

Het onderzoek wordt in de ochtend gepland, zodat het kind genoeg energie heeft. Na het onderzoek worden de gegevens verwerkt in een onderzoeksrapport. Daar staan ook handelingsadviezen in voor ouders en/of school. Tijdens het adviesgesprek worden de resultaten toegelicht en wordt besproken of begeleiding gewenst is. In overleg met ouders wordt bepaald of de resultaten worden besproken met school.

Het onderzoek vindt plaats op de praktijk en wordt uitgevoerd door kinderpsycholoog Annick Gathier.
De kosten voor het onderzoek bedragen € 80,- per uur.