Behandeling

Tijdens het kennismakingsgesprek en/of na psychologisch onderzoek, kan besloten worden dat behandeling gewenst is. Welke behandeling wordt ingezet hangt af van de hulpvraag en de behoeften van het kind. DOpp biedt verschillende mogelijkheden voor behandeling. 

De behandeling kan bestaan uit: 

  • psycho-educatie
  • elementen uit de cognitieve gedragstherapie
  • oplossingsgerichte gesprekken
  • het trainen van bepaalde vaardigheden (klik hier)
  • oudergesprekken

Het algemene doel van behandeling is dat het kind zich gehoord voelt, het beter leert omgaan met de ervaren problemen en zijn/haar sterke kanten ontdekt. 

In het kort

Voor leerlingen van 6-18 jaar.

Behandeling kan bestaan uit:
• psycho-educatie
• trainingen 
• oudergesprekken

Behandeling wordt afgestemd op de hulpvraag en de behoeften van het kind.

Kosten: € 80,- per uur