OnderzoekDOpp Amsterdam biedt de mogelijkheid om uw kind of leerling te onderzoeken. Met een psychologisch onderzoek kan inzicht verkregen worden in de ontwikkeling en het functioneren van het kind. Aan de hand van de resultaten uit het onderzoek kunnen er handelingsadviezen worden gegeven en/of kan er een passend begeleidingstraject worden gestart. Op deze pagina vindt u een overzicht van het onderzoeksaanbod van DOpp Amsterdam.

Intelligentietest

Voor leerlingen van 6-16 jaar.

Geeft antwoord op vragen als:
   • presteert mijn kind onder de maat?
   • is mijn kind hoogbegaafd? 
   • wordt mijn kind overschat? 
   • waardoor worden de
      gedragsproblemen veroorzaakt?

Inclusief: intake, afname, testobservatie, rapportage, handelingsadviezen en adviesgesprek.

Onderzoek kan binnen een week na aanmelding plaatsvinden.

Kosten: €450,-

Concentratie

Voor leerlingen van 7-16 jaar.

Wanneer uw kind:
   • snel is afgeleid
   • vaak onnodige fouten maakt 
   • moeite heeft instructies op te volgen 
   • vergeetachtig is

Geen standaard onderzoekspakket, maar onderzoek dat aansluit bij de hulpvraag!

Onderzoek kan binnen een week na aanmelding plaatsvinden.

Kosten: € 75,- per uur 

Sociaal-emotioneel

Voor leerlingen van 6-18 jaar.

Wanneer uw kind:
   • niet lekker in zijn/haar vel zit
   • gespannen is voor toetsen
   • niet weerbaar is 
   • moeite heeft met contact maken

Geen standaard onderzoekspakket, maar onderzoek dat aansluit bij de hulpvraag!

Onderzoek kan binnen een week na aanmelding plaatsvinden.

Kosten: € 75,- per uur 

Schoolniveau (NIO)

Voor leerlingen uit groep 8 of klas 1, 2, 3 van de middelbare school.
Individuele test!

Zinvol in de volgende situaties:
• ouders willen een second opinion
• voor de toelating tot een gymnasium
• bij twijfels over het niveau van de leerling
• vaststellen van het schoolniveau 

Inclusief: intake, individuele afname, testobservatie, rapportage, adviesgesprek.

Kosten: € 290,-