Faalangsttraining Amsterdam

 

Veel leerlingen ervaren spanningen wanneer zij moeten presteren. Een beetje spanning is helemaal niet erg, aangezien je daardoor vaak beter je best doet. Maar wanneer deze spanningen te groot worden en ze in de weg zitten, spreekt men van faalangst.

Er zijn drie vormen van faalangst. Cognitieve faalangst is de angst dat je slechte leerprestaties laat zien en bang bent voor een negatieve beoordeling van ouders of de leerkracht. Sociale faalangst is de angst om afgewezen te worden door bijvoorbeeld vrienden, familie of klasgenoten. Motorische faalangst is de angst om fouten te maken bij het uitvoeren van lichamelijke bewegingen. Deze drie vormen kunnen tegelijkertijd voor komen. 

De faalangsttraining van DOpp is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en is er op gericht om de gedachten van het kind te veranderen en het gedrag en gevoel positief te beïnvloeden, waardoor de faalangst zal afnemen.

De training bestaat uit

• Intakegesprek (ouders)
• 8-10 sessies voor de leerling
• 1-2 sessies voor de ouders
• Eindevaluatie en verslag

Prijs op aanvraag

Een training waarmee je je angst de baas wordt!

Voor wie


De faalangsttraining is bedoeld voor leerlingen van 8 tot 16 jaar die faalangstig zijn. Wanneer er een vermoeden van faalangst is, wordt dit eerst onderzocht middels vragenlijsten.

De training wordt zowel individueel als in groepsverband gegeven. De training vindt plaats in de rustige praktijk aan huis en wordt gegeven door kinderpsycholoog Annick Gathier.

Hoe werkt het


Na aanmelding wordt er een intakegesprek met de ouders ingepland. Besproken wordt welke problemen ervaren worden en of er al onderzocht is of er sprake is van faalangst. De faalangsttraining is een op maat gemaakte training, wat betekent dat er gedurende de training wordt bekeken hoe het kind zich ontwikkelt en hoeveel sessies er precies nodig zijn. Tijdens de training wordt er aan de volgende (sub)doelen gewerkt:

  • wat is faalangst?
  • herkennen van faalangstsignalen
  • ontspanningsoefeningen
  • herkennen en benoemen van emoties
  • leren invloed te krijgen op eigen gedachtegang

De faalangsttraining kan op ieder moment gestart worden. 

Faalangsttraining DOpp Amsterdam

Tarieven

Omdat de training op maat gemaakt wordt, zijn de kosten op aanvraag.