Brain Blocks

Brain Blocks is een toolbox om met kinderen en mensen in hun omgeving (ouders, docenten) te kunnen praten over autisme. Het is een communicatiemiddel om te komen tot één beeld en één taal.

Voor wie

Brain Blocks kan worden ingezet bij kinderen en  jongeren die met autisme te maken hebben. Het werkt ondersteunend aan het bewustwordings- en acceptatieproces.

Ook is Brain Blocks bedoeld voor ouders, broertjes, zusjes, klasgenootjes, docenten, opa's en oma's en andere betrokkenen die meer inzicht willen krijgen in hoe kinderen met autisme denken en handelen.

De minimale leeftijd om met Brain Blocks aan de slag te gaan is 7/8 jaar. Er zit geen leeftijdsgrens aan het werken met de methode. 

Hoe werkt het


Aan de hand van twee gezichten, blokjes, ballen en magneten wordt inzichtelijk gemaakt hoe het brein van iemand met autisme werkt in vergelijking met dat van iemand zonder autisme. Duidelijk wordt wat een informatieverwerking stoornis is en welke gevolgen dit heeft voor het dagelijkse functioneren van het kind. Ook autisme als contactstoornis komt aan bod. Dit wordt gedaan aan de hand van 16 thema’s.

Doel is het kind iets te leren over zijn/haar stoornis en daar vervolgens wat mee te doen in relatie tot school. Wat zijn de sterke kanten en hoe zet je deze optimaal in? Wat zijn de zwakke kanten en hoe ga je daar mee om?

Brain Blocks kan ook worden ingezet om AD(H)D inzichtelijk te maken

Afhankelijk van de hulpvraag en de thema’s wordt bepaald hoeveel sessies er nodig zijn. Brain Blocks kan in de praktijk, op school of bij u thuis gegeven worden.

Brain Blocks DOpp Amsterdam

Het traject bestaat uit

De kosten voor Brain Blocks zijn € 75,- per sessie (uur).