Marte Meo

Marte Meo is een prachtige methodiek om te leren kijken naar wat een persoon nodig heeft en hoe er op specifieke behoeften kan worden ingespeeld.

Voor wie

Marte Meo is er voor docenten die:

 • inzicht willen in hun eigen functioneren in de klas
 • beter willen afstemmen op de onderwijsbehoeften van een leerling
 • moeite hebben om een centrale start op groepsniveau te maken
 • moeite hebben om leiding te nemen/houden. 

Marte Meo is er ook voor leerlingen die:

 • nog niet kunnen samenspelen
 • moeite hebben met het starten van hun taken
 • met het leggen van sociale contacten
 • opstandig gedrag vertonen

Hoe werkt het


Marte Meo (Latijn voor ‘op eigen kracht’) is een activerende beeldbegeleidingsmethodiek die zich op ontwikkelingsondersteuning, in plaats van op problemen.

Er worden korte opnames gemaakt in de klas of thuis, waarna specifiek wordt gezocht naar opbouwende beelden die met de leerkracht, ouders en/of leerling worden teruggekeken. Aan de hand van de beelden leert de docent of de leerling de boodschap achter bepaald gedrag te zien. Welke vaardigheden heeft de leerling al wel of niet ontwikkeld en wat heeft de leerling nodig? In het Marte Meo Ontwikkelingsdiagnose (MMOD) staat beschreven welke vaardigheden hij/zij nog kan leren en in het gesprek met de leerkracht/ouders wordt besproken aan welke werkpunten hij/zij gaat werken om af te stemmen op het ontwikkelingsniveau van de leerling. Hierdoor kan gedragsverandering gerealiseerd worden.

Marte Meo DOpp Amsterdam

Het traject bestaat uit

 • Intakegesprek met de ouders, leerkracht en/of leerling
 • Video opname in de klas of thuis (60 minuten)
 • Terugkijken van de beelden (20 tot 30 minuten)
 • Opstellen van een MMOD en werkpunten
 • Nagesprek

De kosten voor bovenstaand Marte Meo traject zijn € 250,-
Dit traject kan vanaf punt twee herhaald worden, hiervoor zullen extra kosten in rekening worden gebracht.